Helikon-Tex / Entire M


Współpraca z firmą 7orders trwa od lipca 2021 roku. Obejmuje ona działania związane z SEO oraz PPC (Google Ads i Facebook Ads). Podczas wspólnych działań, 7orders wykazało się wysoką jakością dostarczanych usług. Na uwagę zasługuje wyjątkowe zaangażowanie specjalistów w działania promocyjne spółki. Ich wsparcie wykracza poza standardowe aktywności w obszarach, których dotyczy współpraca. Relacja z 7orders zaowocowała nowymi kierunkami w rozwoju działań e-marketingowych. Na wyróżnienie zasługują także bardzo dobre relacje oraz komunikacja z członkami zespołu. Duża elastyczność i szybki czas reakcji sprawiają, że współpraca jest owocna i przebiega bez zakłóceń.