Jedną z korzyści płynących z performance marketingu jest jego mierzalność. Dzięki dostępnym narzędziom możemy sprawdzić, który z elementów na stronie Klienta jest najczęściej wyszukiwany, czy odbiorcami są rzeczywiście przedstawiciele grupy docelowej, o którą chodzi Klientowi, z jakiego obszaru pozyskiwany jest ruch, czy odbiorcy korzystają z wyszukiwarek mobilnych czy tradycyjnych itd. Są to jedynie podstawowe wskazówki, które możemy uzyskać dzięki narzędziom do analizy. Dzięki nim łatwiej jest ustalić m.in. liczbę konwersji, a także dowiedzieć się co powinniśmy zrobić, aby odbiorca częściej wracał na stronę Klienta. Możemy również ustalić skuteczność kampanii reklamowych prowadzonych np. w mediach społecznościowych. Narzędzia do analizy pozwalają również na wychwycenie błędów, które pojawiają się na stronie.

Regularny monitoring serwisu pozwala na szybkie zareagowanie i niedopuszczenie do spadku pozycji w wyszukiwarce. Wskazane jest dokonywanie analizy w oparciu o więcej niż jedno narzędzie, ponieważ pozwala to na weryfikację osiągniętych rezultatów. Dzięki rzetelnie przeprowadzonej analizie możemy zaobserwować zjawiska występujące cyklicznie, np. możemy ustalić czy spadek sprzedaży danego produktu oferowanego przez Klienta jest wynikiem niedostatecznej reklamy czy tez jest zjawiskiem naturalnym związanym z sezonowością.

Analizy, które przeprowadzamy w 7orders można podzielić na dwie kategorie: wstępną i systematyczną. Analiza wstępna, jak sama nazwa wskazuje przeprowadzania jest na początku współpracy z Klientem – ustalamy jak funkcjonuje strona na dzień rozpoczęcia prac, kto jest jej odbiorcą, jak duży jest ruch itp. Na tej podstawie dokonujemy ustaleń dotyczących dalszych etapów prac – która dziedzina wymaga największego zaangażowania, jakie działania należy nasilić aby wzrósł ruch na stronie, czy potrzebna jest modyfikacja contentu strony aby umożliwić jej właściwą optymalizację itp. Analiza systematyczna to przeprowadzanie w ustalonych z Klientem odstępach czasu (tydzień, miesiąc itp. – w zależności od potrzeb danego serwisu) badanie pod względem skuteczności dokonanych działań związanych z SEO i SEM.